• wycieczka
  • jezioro
  • konie
  • bryczka
  • srodek
  • zima

PIERWSZE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI W SPÓŁCE AGROFOOD SPÓŁKA AKCYJNAZ SIEDZIBĄ W GRABOWCU

Zarząd spółki pod firmą Agrofood Spółka Akcyjna z siedzibą w Grabowcu („Spółka”) działając na podstawi art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw niniejszym po raz pierwszy wzywa wszystkich swoich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w Spółce na zasadach określonych poniżej („Wezwanie”).